Bod č.6.:

FIN/3 - Změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2019 - souhrnné rozpočtové opatření č. 8 včetně převodu do rozpočtu města (ÚSO - OSS) a předběžného rozpočtového opatření

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (bilance a závazné ukazatele rozpočtu - RO č. 8)
Příloha č.2 (dopis OSS ÚSO MMP - žádost o příspěvek)
Příloha č.3 (usn. FV ze dne 19.11.2019) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (usn. RMO č. 204/19)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

5. zasedání Zastupitelstva MO4, 5.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX