Bod č.7.:

FIN/4 - Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2021 - 2023

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (tabulky závazných ukatatelů - 2020 a SVR 2021 - 2023)
Příloha č.2 (tabulky rozpisu fondů)
Příloha č.3 (usn. ZMP - finanční vztah rozpočtu města a MO)
Příloha č.4 (usn. FV ze dne 19.11.2019) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (usn. RMP č. 205/19 - přílohy tohoto usnesení jsou shodné s přílohami návrhu usnesení)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

5. zasedání Zastupitelstva MO4, 5.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX