Bod č.42.:

MAJ/10 - Zrušení usnesení ZMP č. 130 ze dne 19. a 20. 10. 1995 a usnesení ZMP č. 654 ze dne 16. 11. 2006 a usnesení ZMP č. 722 ze dne 11. 12. 2008 – tj. usnesení upravující podmínky pro tzv. dodatečné výkupy.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 130 ze dne 19. a 20. 10. 1995 a usnesení ZMP č. 654 ze dne 16. 11. 2006 a usnesení ZMP č. 722 ze dne 11. 12. 2008)
Příloha č.2 (směrnice QI 63-03-06 - Dodatečné výkupy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:506 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX