Bod č.13.:

ŽPD+FIN/1 - Realizace a financování nákupu dvou kamerových bodů v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje pro rok 2019 „Rozšíření kamerového systému Klidné příhraničí“

(předkladatel:Ing. Drábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1 (usn.RMP č. 1064) )
Příloha č.2 (Příloha č. 2 (usn. FV ZMO P4 č. 18/19) )
Příloha č.3 (Příloha č. 3 (technický popis zařízení) )
Příloha č.4 (Příloha č. 4 (CN GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY - pořízení vč. instalace) )
Příloha č.5 (Příloha č. 5 (CN GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY - servisní údržba) )
Příloha č.6 (Příloha č. 6 (návrh servisní smlouvy společ. GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY) )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

5. zasedání Zastupitelstva MO4, 5.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX