Bod č.12.:

OSI/1 - Schválení plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. pro rok 2020

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Plán akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 929 ze dne 16. 9. 2019)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 1186 ze dne 25.11.2019 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:476 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX