Bod č.38.:

MAJ/6 - Výkup pozemku parc. č. 1575/20, k. ú. Bolevec, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (kupní smlouva)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 1)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:502 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX