Bod č.39.:

MAJ/7 - Výkup pozemku parc. č. 1520/5, k. ú. Litice u Plzně, z vlastnictví ČR – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (kupní smlouva)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 6)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:503 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX