Bod č.40.:

MAJ/8 - Výkup pozemku parc. č. 264/2, k. ú. Koterov, ze spoluvlastnictví právnické osoby a tří fyzických osob, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (usnesení Komise RMO Plzeň 2 - Slovany)
Příloha č.3 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:504 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX