Bod č.22.:

OŽP/1 - Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č.19/2006, o některých povinnostech chovatelů psů

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (úplné znění vyhlášky č. 19/2006)
Příloha č.2 (návrh textu novely vyhlášky č. 19/2006)
Příloha č.3 (stanoviska městských obvodů)
Příloha č.4 (stanovisko právní komise RMP)
Příloha č.5 (stanovisko KŽP RMP)
Předloženo na stůl č.1 (Doplnění přílohy č. 3)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:486 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX