Bod č.34.:

MAJ/2 - Neprominutí smluvních pokut, neodstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě směnné – Ypsilonka Plzeň s.r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (fotodokumentace)
Příloha č.2 (situace)
Příloha č.3 (modrá mapa, letecký snímek, plán města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:498 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX