Bod č.36.:

MAJ/4 - Uzavření konečných kupních smluv v souvislosti se stavbou „17 rodinných domů, U Velkého rybníka, Plzeň – komunikace a inženýrské sítě“ – Blustery s.r.o., fyzická osoba

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (geometrický plán)
Příloha č.4 (modrá mapa, letecký snímek, plán města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:500 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX