Bod č.41.:

MAJ/9 - Prodloužení termínů v budoucích smlouvách, prominutí smluvní pokuty, neodstoupení od budoucí smlouvy – fyzická osoba

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (fotodokumentace)
Příloha č.2 (situace)
Příloha č.3 (modrá mapa, letecký snímek, plán města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:505 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX