Bod č.11.:

FIN/8 - Nakládání s pozemky – stanovisko ke svěření pozemku do trvalé správy MO Plzeň 4 (Příloha č. 3 Statutu města Plzně)

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (e-mail MAJ MMP)
Příloha č.2 (stanoviko TÚ MMP)
Příloha č.3 (snímek KM)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (informace o pozemku)
Příloha č.6 (usnesení RMO P4 )
Příloha č.7 (foto)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

5. zasedání Zastupitelstva MO4, 5.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX