Bod č.14.:

ÚČT/2 - Účetní odpis investic vynaložených na pořízení studií a projektových dokumentací do nákladů

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Seznam nedokončených investic jako podklad pro účetní odpis do nákladů)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:478 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX