Bod č.15.:

ŘEÚ/1 - Souhrnné rozpočtové opatření

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení) (*)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Rozpočtová opatření)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Usnesení FV ZMP č.14/2019)
Předloženo na stůl č.1 (Doplnění přílohy č. 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:479 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX