Bod č.35.:

MAJ/3 - Konečné majetkoprávní vypořádání, stavba „Příjezdová komunikace pro hřiště TJ Slovan Spoje Plzeň, Skvrňany – severní větev“ a „Příjezdová komunikace – novostavba bytových domů, Plzeň Skvrňany“,GLOBÁl spol. s r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.2 (rozsah přebírané TDI)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:499 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX