Bod č.17.:

ŘEÚ/2 - Rozpočet města Plzně na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2021 – 2023

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 – Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2021 - 2023)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 – Dlouhodobý finanční plán v letech 2024 - 2030 vztahující se k rozpočtu MMP )
Příloha č.3 (Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o poskytnutí příplatku vč. souhlasu představenstva společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. s jeho poskytnutím)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - Usnesení FV ZMP č.15/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:481 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX