Bod č.10.:

FIN/7 - NNakládání s pozemky – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti služebnosti, k.ú. Lobzy (ČEZ Distribuce, a.s.)

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dopis spol. OMEXOM GA Energo s.r.o.)
Příloha č.2 (zákres služebnosti)
Příloha č.3 (situace)
Příloha č.4 (snímek KM)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (informace o pozemku)
Příloha č.7 (výpis OR)
Příloha č.8 (ocenění VB)
Příloha č.9 (stanovisko SSI ÚMO P4)
Příloha č.10 (foto)
Příloha č.11 (usnesení MK)
Příloha č.12 (návrh budoucí smlouvy o zřízení služebnosti)
Příloha č.13 (usnesení RMO P4 )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

5. zasedání Zastupitelstva MO4, 5.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX