Bod č.37.:

MAJ/5 - Směna pozemků v k. ú. Doubravka se společností SUPTel a.s.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.2 (usnesení RMO Plzeň 4)
Příloha č.3 (situace sítí)
Příloha č.4 (GP 2379-79/2019)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:501 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX