Bod č.20.:

FIN/2 - Podání žádosti o dotaci v rámci OPŽP na projekt „Zlepšení kvality ovzduší v učebnách na Gymnáziu Františka Křižíka“

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:483 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX