Bod č.18.:

ŘEÚ/4 - Poskytnutí podpory z programu Plzeňské podnikatelské vouchery - Výzva 2019

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Poskytnutí podpory z programu Plzeňské podnikatelské vouchery - Výzva č. 2019)
Důvodová zpráva (Poskytnutí podpory z programu Plzeňské podnikatelské vouchery - Výzva č. 2019)
Příloha č.1 (Přehled vyhodnocených žádostí o dotaci doporučených k podpoře)
Příloha č.2 (Program podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti „Plzeňské podnikatelské vouchery“ včetně Výzvy č. 2019.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:484 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX