Bod č.48.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 598/9 k. ú. Dolany u Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko TÚ, situace)
Příloha č.2 (stanovisko PRÁV MMP) (*)
Příloha č.3 (geometrický plán č. 298-101/2019)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (plán města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:512 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX