Bod č.46.:

PROM/4 - Prodej volné jednotky č. 1154/19 (nebytový prostor) na adrese Brněnská č. or. 46 v Plzni

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (foto)
Příloha č.2 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:510 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX