Bod č.11.:

NámZ/1 - Návrh na volbu členů dozorčích rad společností BIC Plzeň, s.r.o. a Čistá Plzeň, s.r.o.

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Společnosti s ručením omezeným s majetkovou účastí města)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX