Bod č.47.:

PROM/5 - Městská soutěž na prodej nemovitých věcí na adrese Karlovarská 49 v Plzni (materiál přijde na stůl)

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (protokol z městské soutěže)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:511 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX