Bod č.44.:

PROM/2 - Žádost Plzeňského kraje o prodloužení termínu dokončení rekonstrukce nemovitých věcí na adrese Klatovská tř. 110 v Plzni

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva o bezúplatném převodu č. 2012/001310)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:508 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX