Bod č.29.:

OŠMT/1 - Poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Techmania Science Center o.p.s. na podporu činnosti v letech 2020 - 2023

(předkladatel:radní Kantorová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 - žádost ředitele Techmania Science Center o.p.s. o poskytnutí finančních prostředků na činnost TSC)
Příloha č.2 (č. 2 - právní stanovisko AK HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o.)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:493 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX