Bod č.33.:

MAJ/1 - Uzavření kupní smlouvy s 1 FO na výkup trvalého záboru pozemku pro IA - VPS „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci”.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (situace stavby)
Příloha č.2 (mapy KN)
Příloha č.3 (oddělovací GP a GP výměra ochranného pásma kanalizačního řadu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:497 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX