Bod č.24.:

OK/2 - Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru kultury MMP pro rok 2020 statutárním městem Plzeň založeným a spoluzaloženým subjektům v oblasti kultury

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Žádost subjektu Plzeň 2015, z. ú., o poskytnutí individuální dotace na provoz a činnost v roce 2020) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Žádost subjektu Plzeňská filharmonie, o.p.s., o poskytnutí individuální dotace na provoz a činnost v roce 2020) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Žádost subjektu Plzeňská filharmonie, o.p.s., o poskytnutí individuální dotace na realizace festivalu "Smetanovské dny 2020") - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - Žádost subjektu Divadlo pod lampou, o.p.s., o poskytnutí individuální dotace na provoz a činnost v roce 2020) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - Žádost subjektu Galerie města Plzně, o.p.s., o poskytnutí individuální dotace na provoz a činnost v roce 2020) - dokument je neveřejný
Příloha č.6 (Příloha č. 1 - Žádost subjektu Mezinárodní festiva DIVADLO Plzeň, z. s.p.o., o poskytnutí individuální dotace na realizaci projektu MFD v roce 2020) - dokument je neveřejný
Příloha č.7 (Zápis z jednání KK RMP - výtah)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:488 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX