Bod č.23.:

OK/1 - Poskytnutí dotací v rámci Čtyřletého dotačního programu v oblasti kultury na léta 2020-2023

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení Čtyřletého dotačního programu v oblasti kultury na léta 2020-2023)
Příloha č.2 (Souhrnný přehled přijatých žádostí o dotaci)
Příloha č.3 (Přehled vyřazených žádostí o dotaci)
Příloha č.4 (Přehled posuzovaných žádostí o dotaci)
Příloha č.5 (Zápisy z jednání Komise pro Čtyřletý dotační program v oblasti kultury na léta 2020-2023 ze dne 26. 6., 5. 9., 24. 9. a 25. 9. 2019)
Příloha č.6 (Zápis z jednání KK RMP ze dne 14. 10. 2019 - výtah)
Příloha č.7 (Důvodové zprávy k 29 žádostem přijatým v rámci Čtyřletého dotačního programu v oblasti kultury na období 2020-2023)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:487 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX