Bod č.32.:

BEZP+FIN/3 - Přijetí investiční dotace na realizaci projektu Plzeň – Rozšíření MKDS na území MO Plzeň 4 – Doubravka na rok 2019

(předkladatel:radní Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:496 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX