Bod č.25.:

OK/3 - Poskytnutí dotace v rámci Čtyřletého dotačního programu na podporu realizace kulturního projektu „Živá ulice“ na období 2020–2023

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení Čtyřletého dotačního programu na podporu realizace kulturního projektu „Živá ulice“ na období 2020-2023)
Příloha č.2 (Žádost ŽU/1) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (Žádost ŽU/2) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (Zápisy z jednání Komise pro Čtyřletý dotační program na podporu realizace kulturního projektu „Živá ulice“ na období 2020-2023 ze dne 10. 9. 2019 a 23. 9. 2019 )
Příloha č.5 (Zápisy z jednání Komise kultury RMP ze dne 14. 10. 2019 (výtah) a Komise kultury RMP ze dne 21. 10. 2019 per rollam)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:489 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX