Bod č.16.:

ŘEÚ/3 - Aktualizace Přehledu A.1.3 seznamu podprojektů spolufinancovaných z úvěru EIB III, smlouva o financování č. 82.651 a dodatek č. 2 ke stejné smlouvě

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Aktualizace Přehledu A.1.3 seznamu podprojektů spolufinancovaných z úvěru EIB III, smlouva o financování č. 82.651 a dodatek č. 2 ke stejné smlouvě)
Důvodová zpráva (Aktualizace Přehledu A.1.3 seznamu podprojektů spolufinancovaných z úvěru EIB III, smlouva o financování č. 82.651 a dodatek č. 2 ke stejné smlouvě)
Příloha č.1 (Aktualizovaný Přehled A.1.3 Fiše pro přidělení úvěru)
Příloha č.2 (Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o financování č. 82.651 v ČJ verzi) (*)
Příloha č.3 (Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o financování č. 82.651 v AJ verzi) (*)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - Usnesení FV ZMP č.16/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:480 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX