Bod č.2.:

PRIM/1 - Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 18. 11. 2019 – 8. 12. 2019 (materiál přijde na stůl)

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 18.11. 2019 do 8.12.2019)
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Příloha č.2 (Příloha č. 2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:467 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX