Bod č.6.:

KP/1 - Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora pro Západočeskou galerii v Plzni, p.o. na vydání publikace "Nad slunce krásnější. Plzeňská Madona a krásný sloh"

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:471 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX