Bod č.45.:

PROM+BYT/3 - Prodej bloku „G“ v plzeňské lokalitě Sylván po jednotkách (Brněnská č. or. 61, Brněnská č. or. 63 a č. or. 65, Sedlecká č. or. 7, Sedlecká č. or. 9)

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ vč. situací )
Příloha č.2 (Popis výpočtu sjednané kupní ceny bytové jednotky a zdůvodnění výše ceny) (*)
Příloha č.3 (Tabulky s přehledy sjednaných kupních cen)
Příloha č.4 (Stanovy společenství)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Modrá mapa)
Příloha č.7 (Letecký snímek)
Příloha č.8 (Orientační mapa)
Předloženo na stůl č.3 (upravená příloha č. 3 - žádost od p. Kožískové)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:509 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX