Bod č.21.:

KŘTÚ/1 - Akční plán na rok 2020 ke Strategickému plánu města Plzně

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Akční plán na rok 2020 ke Strategickému plánu města Plzně )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:485 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX