Bod č.54a.:

ORG/3 - Žádost o spolufinancování rekonstrukce areálu SK PLZEŇ 1894 - II. etapa

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Odpověď adresovaná SK PLZEŇ 1894)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX