Bod č.54b.:

VZVZ/2 - Informace ze zasedání VZVZ ZMP, dne 4. 12. 2019 – zadavatel: DJKT – veřejná zakázka: Notové lampičky a pulty

(předkladatel:p. Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX