Bod č.6.:

EAP/1 - Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2020

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (přehled akcí fin. z FRR)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:3 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 28.1.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX