Bod č.9.:

TAJ/2 - Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMO Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Nařízení vlády č. 338/2019)
Příloha č.2 (Usnesení ZMO P2 č. 73/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:6 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 28.1.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX