Bod č.14.:

TAJ/4 - Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 12/2019-01/2020

(předkladatel:Ing. Sokol, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Zápis 18. 12. 2019)
Informativní zpráva č.2 (Zápis 6. 1. 2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:10 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 28.1.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX