Bod č.21.:

KŽP/1 - Žádost SV Krejčíkova 2099/1, 2100/3, 2101/5, 2102/7, Plzeň, Krejčíkova 2099/1, 326 00 Plzeň, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Realizace vegetační zelené střechy na BD Krejčíkova 1, 3, 5 a 7, Plzeň“

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:20 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX