Bod č.10.:

TAJ/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení

(předkladatel:Ing.Bc.M.Brůhová,MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

1. zasedání Zastupitelstva MO4, 23.1.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX