Bod č.12.:

TAJ/3 - Informativní zprávy

(předkladatel:Ing. Bc. Brůhová, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Vyúčtování dotací poskytnutých v rámci Dotačního programu v oblasti životního prostředí pro rok 2019)
Příloha č.2 (Vyúčtování dotací poskytnutých v rámci Dotačního programu v oblasti sociální, školské a zdravotní pro rok 2019)
Příloha č.3 (Vyúčtování dotací poskytnutých v rámci Dotačního programu v oblasti kultury, sportu a investic pro rok 2019)
Příloha č.4 (Vyjádření k podnětům zastupitelů)
Příloha č.5 (Interpelace Mgr.Tomšíkové:1. Přechody pro chodce Červený Hrádek; 2. Nedostatečná kapacita kontejnerů pro tříděný odpad ČH; 3. Zveřejnění hlasování zastupitelů na jednání ZMO P4)
Příloha č.6 (Zpráva o činnosti Bezpečnostního výboru za rok 2019)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

1. zasedání Zastupitelstva MO4, 23.1.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX