Bod č.9.:

ST/2 - Zpráva o činnosti RMO P4

(předkladatel:Tomáš Soukup)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Přijatá usnesení RMO P4 ze dne 27. 11. 2019)
Příloha č.2 (Přijatá usnesení RMO P4 ze dne 11. 12. 2019)
Příloha č.3 (Usnesení ze ZMP č. 477 ze dne 9.12.2019)
Příloha č.4 (Usnesení ze ZMP č. 496 ze dne 9.1.2019)
Příloha č.5 (Usnesení ze ZMP č.481 ze dne 9.12.2019)
Příloha č.6 (Přijatá usnesení RMO P4 ze dne 15.1.2020)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

1. zasedání Zastupitelstva MO4, 23.1.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX