Bod č.18.:

OI/1 - Odsouhlasení víceprací a přípravy dodatku ke smlouvě o dílo a poskytnutí souhlasu s uzavřením dodatku č. 3 na vícepráce ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové trati na Borská pole“

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva) (*)
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Příloha č.2 (Příloha č. 2)
Příloha č.3 (Příloha č. 3)
Příloha č.4 (Příloha č. 4)
Příloha č.5 (Příloha č. 5)
Příloha č.6 (Příloha č. 6)
Příloha č.7 (Příloha č. 7)
Příloha č.8 (Příloha č. 8)
Příloha č.9 (Příloha č. 9)
Příloha č.10 (Příloha č. 10)
Příloha č.11 (Příloha č. 11)
Příloha č.12 (Příloha č. 12)
Příloha č.13 (Příloha č. 13)
Příloha č.14 (Příloha č. 14)
Příloha č.15 (Příloha č. 15)
Příloha č.16 (Příloha č. 16)
Příloha č.17 (Příloha č. 17)
Příloha č.18 (Příloha č. 18)
Příloha č.19 (Příloha č. 19)
Příloha č.20 (Příloha č. 20)
Předloženo na stůl č.1 (Nový krycí list)
Předloženo na stůl č.2 (Upravená verze důvodové zprávy) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:17 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX