Bod č.8.:

MAI/1 - Plán investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 – Slovany v roce 2020

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh plánu investic 2020)
Příloha č.2 (Situace plánovaných staveb)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:5 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 28.1.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX