Bod č.11.:

MAI/2 - Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2019, včetně investic v budovách MŠ

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:7 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 28.1.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX