Bod č.12.:

MAI/3 - Investiční akce jiných subjektů na území MO Plzeň 2 - Slovany v roce 2020

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:8 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 28.1.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX